Forsiden>Artikler>Seminarer og verksteder
Seminarer og verksteder

Seminarer og verksteder

Les mer om alle de ulike seminarene og verkstedene du kan velge mellom.

FREDAG

Hva skjer med hjernen når jeg ber? 

Seminarer og verksteder

De siste årene har hjerneforskningen gjort store fremskritt. Det forskes en god del på hva religion og religiøse praksiser gjør med kroppen, hjernen og arvematerialet vårt. Hva kan vitenskapen lære oss om hva som skjer med mennesker som utsetter seg for åndelige øvelser og kristen mystikk? 

Lars Lien er psykiater og samfunnsmedisiner, med stor interesse for religiøse praksisers virkning på menneskets fysiologi. Han er professor ved Høgskolen i Innlandet og er leder i Norsk psykiatrisk forening.  

Tid og sted: Fredag kl.19.30 i CentralkirkenSørsamiske trospraksiser 

Seminarer og verksteder

Hvordan foregår en gudstjenester i sommerlandet til grupper av sørsamer? Hvordan hilser de folket velkommen til gudstjenesten? Hvordan foregår dåpen og nattverden? Og hvordan ser utsmykningen ut? Anne-Grethe og Bierna Leine Bientie vil med ord og bilder fortelle om emosjonelle og teologiske refleksjoner og endringer de måtte gjennom før slike gudstjenester kunne feires. 

Bierna Leine Bientie har i sitt lange virke som sørsamisk prest arbeidet med å ta sørsamisk kultur og åndelighet inn i gudstjenestelivet. Han er salmedikter, bibel- og liturgioversetter og fikk Kongens fortjenstmedalje i 2017. Anne-Grethe Leine Bientie har utgitt bøker, poesi, salmer og noveller på sørsamisk og norsk. Hun deltar nå i sluttredaksjonen for oversettelse av Det nye testamentet til sørsamisk. Deres felles bok Jaememe mijjen luvnie jeala («Midt iblant oss lever døden») er nominert til Nordisk råds litteraturpris 2023.  

Tid og sted: Fredag kl.19.30 i Centralkirken


Å lese Bibelen med fantasiens sanser (Paula Gooder)

Seminarer og verksteder

Når vi leser Bibelen vekkes ofte fantasien av seg selv. Bare tenk på juleevangeliet – hva hadde vel det vært uten alle folk og dyr vi har lagt inn i fortellingen, men som ikke finnes i teksten? Hva skjer når vi bevisst velger å engasjere forestillingsevnen vår, når vi aktivt begynner å kjenne etter hvordan det ville vært å være tilstede der og da, når vi observerer karakterene i fortellingen og høre etter hva de snakker om? 

På dette verkstedet skal vi utforske og reflektere over hva som skjer når vi tar i bruk fantasien i møte med Bibelen. 

Paula Gooder er forfatter og teolog. Hun jobber som såkalt chancellor i St Paul’s Cathedral i London, det vil si den av av fire menighetsforstandere med et særlig ansvar for det akademiske og pedagogiske i menigheten. Gooder er lidenskapelig oppttatt av å vekke folks bibelleseglede, og gjør dette gjennom å formidle dyp bibelkunnskap på en tilgjengelig måte.

Tid og sted: Lørdag kl. 13.00 og 15.00 i Centralkirken 


LØRDAG

Å forme vanene som former deg 

Seminarer og verksteder

Å være kristen – å følge Jesus – handler i stor grad om relasjon, til Gud og til et fellesskap. Og når det kommer til det å bygge gode relasjoner er kvalitetstid avgjørende.  Hvordan kan vi få til dette, når livene våre er fullbookede nok som de er? 

Til alle tider har kristne organisert og formet livene sine ut fra noen gjentagende praksiser, eller gode vaner om du vil. I ulike forpliktende fellesskap har summen av disse praksisene gjerne blitt kalt en regel. I dette verkstedet skal vi utforske hvordan en slik livsregel kan hjelpe oss til å gjøre tro hver dag, og slik bygge relasjonen til Gud og felleskapet. 

Verkstedet ledes av Fredrik Krunenes, baptistpastor og leder av Etter Kristus-fellesskapene, kommunitetsarbeidet til Areopagos.

Tid og sted: Lørdag kl. 13.00 i Sub ChurchSpor av Gud – Dialog som trospraksis (Podkasten OMG) 

Seminarer og verksteder

Podkasten OMG er høsten 23 i gang med sin tredje sesong, i samarbeid med Areopagos. I disse programmene søker Kristine Hovda (journalist) og Ann Holmgren (filmregissør) mennesker som på ulik vis søker dypet og lever i en fortryllet, åndelig verden. 

Spiller åndelige spørsmål noen rolle i samtiden? Det sies ofte at vi lever i en sekularisert tid. Bare 30 prosent av nordmenn sier at de tror det finnes en gud. Samtidig oppgir mange at de tror på en «høyere makt». Hva er åndelighet i dag, hvordan blir den blir uttrykt og på hvilke måter spiller den inn i folks liv? Ja, lever vi egentlig i miraklenes tid? Beveger vi oss egentlig fra det sekulære og over i et postsekulært stadium? 

Areopagos’ grunnlegger, Karl Ludvig Reichelt, gjenkjente spor av Gud over alt hvor han dro, enten det var i naturen, i menneskene han møtte eller i religionene han studerte. Dette er fremdeles en grunnleggende verdi i Areopagos og noe som har implikasjoner både for dialogen og trospraksisen, og dialogen som trospraksis. Kanskje kan samtaler om åndelighet være en mulighet til å nærme seg uroen og de akutte spørsmålene som preger dagens diskurser. Tiden er moden for en fornyet tro på menneskets indre liv! 

Samtalen med OMG-skaperne ledes av Ann Jeanette Ekberg, ansvarlig for dialog i Areopagos

Tid og sted: Lørdag kl. 13.00 i Centralkirken


Asfaltretreat

(Varighet: 2 timer)

Seminarer og verksteder

Mange tenker at en må langt vekk fra byens bråk og mas for å kunne bedrive retreat- og pilegrimsaktivitet. Men hva om vi skrur av mobiltelefonene og gjør plass til en «date» med Gud, her og nå, med bygårdene som kulisser – vil vi da se byen og menneskene i den med nye øyne? Med Guds blikk? Hva har vi oversett i vår hast? 

Asfaltretreat er å oppholde seg i byen med pilegrimens hjerte. Det handler om å gå på oppdagelsesferd i din umiddelbare nærhet, og lete etter spor av Guds hos folk, kultur og natur på plassen du befinner deg. Kall det gjerne en gåtur med hensikt. Fokuset er på sansing, refleksjon og kreativitet.

Vi møtes først til en kort introduksjon, før vi går alene ut i byen, rustet med bønner, spørsmål, penn og papir, og noen konkrete utfordringer.

Asfaltretreaten ledes av Ruth Burch Skree, leder av Etter Kristus – et arbeid i Areopagos

Tid og sted: Lørdag kl.15.00 i Sub Church


Skape sammen – kreativt verksted 

(Varighet 2 timer)

Seminarer og verksteder

Den religiøse filosofen Martin Buber sier om det å skape: «I selve skapelsen gir Gud oss modellen for deling, for å koble oss på andre og for å skape sammen med andre. Vi ligner Skaperen mest ikke når vi skaper alene, men når vi skaper sammen. Gud sa ‘La oss ...’, som om Gud ville si oss at når vi skaper sammen, former sammen og bygger sammen, gjør vi det etter Guds bilde. (Seymour Rossel, Bible Dreams: The Spiritual Quest. New York: S.P.I Books, 2003, s. 37.)

I denne workshopen skal vi i fellesskap lage bilder etter inspirasjon fra et bibelvers. Du trenger ikke å ha noen kunstneriske forkunnskaper, og det handler ikke om prestasjon. Bli med i en kreativ gruppe hvor vi utforsker bildene vi skaper sammen. Det vil være frivillig å dele opplevelsene. 

Tone Leksbø Walgermo er billedterapeut og kunstner, og har jobbet med programskaping og arrangert festivaler og annet i Areopagos siden 2011. 

Tid og sted: Lørdag kl.15.00 i Sub Church og Søndag kl 13.00 i lokalene til Areopagos. Kan vennskap bli ein truspraksis? 

Seminarer og verksteder

Finst det nøklar som kan lukka opp eit vennlegare liv for oss? Venner kan vera den familien du har valgt sjølv. Men vennskap kan vera eit vanskeleg hav å navigera i, og det kan finnast mange skjer i sjøen. Kor like må menneske vera, for å vera venner? Og kor jambyrdige må vennene vera, for at vennskapet skal vera ekte? Kvifor kan det vera vanskeleg å få nye venner?  Bli med på eit lite dykk i vennskapet si historie, i vennskapet sin plass i kristne og andre andre religiøse tradisjonar, i sosiale rangstigar og ikkje minst korleis dialog og vennskap heng saman. Her skal me også utforska praktisk, mental og åndeleg gjestfridom som døropnar for nye og gamle vennskap. 

Ann Kristin van Zijp Nilsen er dialogprest i Areopagos. 

Tid og sted: Lørdag kl. 15.00 i Centralkirken


Å be med ikonene 

Seminarer og verksteder

Om en vil nærme seg ikonene på en dypere måte enn bare å synes ikoner er fine, må vi gå inn i en helt annen måte å tenke om kunst og bilder. Her i vest er vi vant med å se et bilde, for så å vurdere det eller tolke det. Men i den østlige delen av kirka, der ikontradisjonen har blitt tatt vare på, mener de at det er tvert imot: Her er det ikke noe du skal se på og vurdere, men her er det noe som ser på deg. Bildene er noe som gjør Kristus, Gud og Guds rike nærværende. Bildene er et vindu eller en dør vi kan gå inn.⁠ Den avbildede på ikonet står foran deg og lytter til dine innerste tanker, akkurat som sjelesørgeren. Ikonene forteller oss også om kristendommens grunnleggende sannheter. De skal derfor både sees og begripes.  

Torstein Tollefsen er ikonmaler og professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, med kirkefedrenes filosofi som spesialfelt.  

Tid og sted: Lørdag kl. 13.00 og 15.00 i den ortodokse kirken Hellige Nikolai menighet, 11 minutters gange fra Helsfyr T-banestasjon. 


Sentrerende bønn (Cynthia Bourgeault) 

Seminarer og verksteder

Sentrerende bønn handler om å stilne innfor Gud, bakenfor egne ord, tanker og følelser, og la Gud virke i oss. Det er en form for kristen meditasjon med lange røtter i kirkens historie. Verkstedet inneholder undervisning og praksis. 

Cynthia Bourgeault er forfatter, prest og moderne mystiker. Hun underviser om og instruerer sentrerende bønn verden rundt. Bourgeault har vært lærer ved Center for Action and Contemplation i en årrekke.

Tid og sted: Lørdag kl.18.00 i Centralkirken


Frans og dyrene

Seminarer og verksteder

En gang da en fisker foræret Frans en nyfanget fisk, takket Frans høflig, før han straks slapp fisken ut igjen. Frans av Assisi var særlig kjent for hans nære og kjærlighetsfulle, ja, familiære forhold til fugler og dyr! Han snakket med dem og bygde reder for dem. 

Dyrene var hans venner – brødre og søstre!

Frans’ forhold til dyrene blir et springbrett til videre refleksjon om dyreteologi: Hvordan forholder vi oss til våre firebente søsken, til våre søstre med fjær og våre brødre med finner? Hvem er dyrene ut ifra et kristent perspektiv? Hvorfor skapte Gud dyrene i det hele tatt? Hvilken rolle og verdi har de? Og hva kan vi lære av dyra? 

Tom André Håland, bedre kjent som Bon Tomme, er illustratør (bl.a. i STREK) og kunstner. Johne Stødle er prest i Holmlia menighet. De to fant hverandre i sin felle kjærlighet til Frans av Assisi. Sammen har de arrangert snart 10 «Frans-aftener», hvor folk kommer sammen i uformelt lag; spiser suppe og hører ett innlegg om et tema knyttet opp til Frans liv og spiritualitet, som leder til samtale og dialog om det aktuelle temaet.

Tid og sted: Lørdag kl. 18.00 i Sub Church 


Sårbarhetens kraft

Seminarer og verkstederInge Mørland

Er det mulig å hente ny styrke når man føler seg som svakest? Og er det rom for sårbarhet i en verden der den sterkeste som oftest trekker det lengste strået? Sårbarhet er ikke det samme som svakhet. Tvert imot kan sårbarheten gjøre oss både sterkere og klokere.  

Gjennom hele livet har Per Arne Dahl lyttet til mennesker som har det vanskelig. Han formidler troverdig og nært om hvordan vi kan leve med skjulte plager. Det krever mot å vise sårbarhet og det er avgjørende hvordan vi hjelper hverandre når det butter imot og røyner på.  

Per Arne Dahl er er biskop emeritus og prest i Den norske kirke, forfatter og ettertraktet foredragsholder. I 2019 ga han ut boken Sårbarhetens kraft (Gyldendal) om temaet.  

Tid og sted: Lørdag kl.18.00 i Centralkirken


SØNDAG

Sakramentstilbedelse hos dominikanersøstrene på Majorstuen

Seminarer og verksteder

Å meditere i Jesu nærvær i form av nattverdens sakrament (eukaristien) har lang tradisjon i den katolske kirken. Under sakramentstilbedelse tas en stor hostie (innviet nattverdsbrød) ut av tabernakelet og stilles ut i en monstrans, som settes på alteret.
Søndag morgen inviterer dominikanersøstrene på Katarinahjemmet  deltakerne på Trospraksisbiennalen til sakramentstilbedelse i klosterkapellet. Deltakerne får først delta i søstrenes daglige morgenbønn (laudes), før søster Anne Bente Hadland har en kort innledning om sakramentstilbedelsens tradisjon. Så settes sakramentet frem på alteret for stille tilbedelse. Tilbedelsen innledes og avsluttes med bønn.  
Seminaret er åpent for alle, og man kan delta både observerende og tilbedende. Uansett bakgrunn inviteres deltakerne til å reflektere over Kristi død, oppstandelse og nærvær iblant oss.

Praktisk informasjon:
Møt opp ved hoveddøren presis kl. 8.15, så vil en av søstrene åpne for dere og ta dere med ned i kapellet. Klosteret har ikke portvakt søndag, så det blir ikke mulig å komme inn senere.  Laudes (morgenbønnen) varer fra 8.25 til 8.45. Rett etterpå blir det en kort innledning, bønn og 30 minutter stille tilbedelse. Hele meditasjonen avsluttes kl. 9.45.
Katarinahjemmet ligger her.

Søster Anne Bente Hadland har lang erfaring med å forklare katolsk trospraksis for ikke-katolikker. Hun er og har vært novisemester (lærer for de som vil bli dominikanersøstre) i en årrekke, har vært priorinne (valgt leder) i 19 år og var hatt en rekke viktige verv og stillinger i Den katolske kirke. Hun er en populær foredragsholder og skribent.

 


Tidebønn

Seminarer og verksteder

Tidebønn er en trospraksis som er så gammel at den har foregått siden urkirken, som igjen tok med seg praksisen fra sine jødiske røtter. Det er en bønneform der det ikke kommer an på egen formuleringsevne eller fromhet. Her er det ikke lenger vi som bærer bønnene; det er bønnene som bærer oss. Det finnes ulike tidebønnstradisjoner, men felles for dem alle er at Salmenes bok og andre bibelske bønner gjerne har en stor plass.  

Denne samlingen gir både en kort innføring i hva tidebønn er, og hvordan en kan messe salmene. Til slutt gjennomføres søndagens laudes, morgenbønn.  

Jo Hegle Sjøflot er prest i Areopagos og musiker. Han har de siste to årene vært ansvarlig for Areopagos’ tidebønnesamlinger i Trefoldighetskirken, der han har komponert, instruert, vært liturg og musiker.  

Tid og sted: Kl. 9.30 i Trefoldighetskirken

 


Kjøp billetter her!

Publisert 12.04.2023
Powered by Cornerstone