Forsiden>Kalender>Trærnes evangelium

Trærnes evangelium

Kjøp billett på Checkin 

(Det er også mulig å kjøpe billett i døren når man kommer)

Hovedforedragsholder: Thomas Arentzen

Er naturen religiøs?Thomas ArentzenFoto:Universitetet i Lund

Thomas Arentzen holder dagens hovedforedrag: I tidlig kristen litteratur kan vi lese om trær som bøyer seg i ærbødighet for det hellige. Er trær noe mer enn bare ved? Hva har vi mistet på veien dit vi er i dag? Hvis alt skapt har en verdi i seg selv, kan vi da forholde oss til andre arter slik vi har gjort de siste århundrene? Må vi begynne å se på stammer, sopp og spirer med et nytt blikk? Og er dette blikket noe vi kan ha til felles, på tvers av ulike religioner?
 
Thomas Arentzen er dosent ved Uppsala universitet med PhD fra Lunds universitet. Han er ekspert på tidlig kristen poesi og litteratur og har de tre siste årene forsket på tidlige kristnes oppfatning av naturen generelt, og trærne spesielt, slik det framstår i litteraturen.

 

Seminarer/verksteder (mer info om disse under): 

  • Unni Anita Skauen mfl: Diapraksis ved Håpets katedral
  • Stian Kilde Aarebrot: Be med naturen
  • Ann Kristin van Zijp Nilsen: Økoteologi ved kjøkkenbordet
  • Lena Forsberg, Liv Vrålstad og Ann Christin A. Nicolaysen: Grenseland, fortellinger som bygger broer

Musikk ved Ulla Käll

PRIS:
Vanlig: 300,-
Student/honnør: 200,-
Areopagosmedlemspris, vanlig: 200,-
Areopagosmedlemspris student/honnør: 100,-
Lunsj: 150,-

PROGRAM:

09.30 – 10.00 Registrering
10.00 – 10.30 Velkommen, musikk og bønn
10.30 – 11.15 Hovedforedrag I
11.15 – 11.30 Pause (15 min)
11.30 – 12.15 Hovedforedrag II
12.15 – 13.30 Lunsjpause (75 min)
13.30 – 14.30 Verksted/seminar (bolk 1)
14.30 – 15.00 Pause (30 min)
15.00 – 16.00 Verksted/seminar (bolk 2)
16.00 – 16.30 Pause (30 min)
16.30 – 17.15 Avslutningsgudstjeneste


Mer om seminarer/verksteder: 

Er naturen religiøs?Unni Anita SkauenFoto:Dialogforum Østfold

Diapraksis ved Håpets katedral
Begrepet diapraksis kobler dialog og arbeid sammen, og betegner samarbeid på tvers av tro om et felles mål. Seminaret starter inne i Håpets katedral, der stemmer fra det lokale dialogarbeidet mellom kristne og muslimer gir sine perspektiver på trær og naturmangfold. Så går vi utendørs (under tak) for sammen å bygge håp helt konkret: Med drill, forsenker og pussepapir skal vi bygge biekatedraler (biehotell). Gode samtaler og varm drikke garanteres.

Verkstedet ledes av Unni Anita Skauen fra Dialogforum Østfold, sammen med aktører fra Håpets katedral.

 


 

Be med naturen

Er naturen religiøs?Prest, forfatter og ansvarlig for trospraksis i Areopagos, Stian Kilde Aarebrot.

Det sies at verden de siste århundrene har blitt avfortryllet. Trær og planter har mistet sin hellighet og egenverdi, og konsekvensen av dette er over alt i nyhetsbildet: Tap av artsmangfold og en jordklode med feber. Men i virkeligheten er det ikke verden selv, men vårt blikk på verden, som har blitt avfortryllet. Guds ånd svever fremdeles over vannene – Stein, mold og planter er fylt av Guds kraft, rikdom og velsignelse. Blikket vårt på verden må gjenfortrylles, så vi ser verden med Skaperens blikk, og lar natur, kropp og materie få plass i vårt religiøse liv.  
 
Det vil bli litt undervisning om temaet, før vi sammen går ut i naturen og stikker fingrene i mold, holder i blomster og gress eller gir et tre en bjørneklem, mens vi ber. 
 
Stian Kilde Aarebrot er forfatter, prest og ansvarlig for trospraksis i Areopagos. Han vil undervise og instruere med utgangspunkt i utdrag fra bøkene Høre. Gjøre og Kunsten å forme livet. 


Økoteologi ved kjøkkenbordet

Er naturen religiøs?Ann Kristin van Zijp NilsenFoto:Tone Leksbø Walgermo

Hvordan henger bordbønn og synet på naturen sammen? Kan kjøkkenet bli et sted der vi elsker naturen? Er det mulig å velsigne alt som lever og fremdeles spise pølser? I dette foredraget blir du tatt med på en oppdagelsereise i den utrolige biologien, den ubehagelige økologien og den grensesprengende teologien. Du får glimt fra innsiktene til økoteologer, urfolksteologer, bibeleksperter og fra ulike religioners bordbønner og tanker om naturen. Underveis blir det tid til både selvironi, drøvtygging og et lite bordbønnsverksted.

Ann Kristin van Zijp Nilsen er dialogprest i Areopagos, skribent og lat miljøverner under behandling


Grenseland, fortellinger som bygger broer.

Med alle religiøse spenninger og konflikter verden rundt, er behovet for et felles arbeid for forståelse på tvers av religionsgrensene svært viktig. Grenseland er et slikt arbeid – som utstilling og som verksted. 200 000 personer har til nå sett det som begynte som utstillingen Gränsland på Röhska museet i Göteborg, der gammeltestamentlige hendelser ble isceneseatt ved hjelp av Bibelske figurer. Målet var å skape en møteplass mellom jøder, kristne og muslimer, der de kunne utforske felles røtter, og der kunsthåndverk og bilder kunne snakke sitt eget språk, bortenfor ord og teologi.
Seminaret legges opp som utstilling med foredrag og samtale. 


Lena Forsberg er kunstner og menighetspedagog, og har bygget opp Gränsland-utstillingen. Menighetspedagog Liv Vrålstad og soknediakon Ann Christin Arneberg Nicolaysen leder grenselandprosjektet på Kirkens hus i Fredrikstad, i regi av Fredrikstad kirkelige fellesråd i samarbeid med Dialogforum Østfold. 
 


ARRANGØRER: AREOPAGOS er en organisasjon som arbeider med religionsdialog og -studier, kristen åndelighet og bistand. STREK er et tverrkirkelig reportasje- og fordypningsmagasin som utkommer fem ganger i året. Nøkkelord er tro, rotfeste og aktualitet.

Powered by Cornerstone