Forsiden>Kalender>Temaretreat: Kunsten å forme livet

Temaretreat: Kunsten å forme livet

 — 
Temaretreat: Kunsten å forme livetStian Kilde Aarebrot skal lede retreaten.Foto:Sina Vestøl

Hvorfor er det så vanskelig å omsette gode intensjoner til gode vaner? Det er noe i oss som stritter imot. De siste tiårenes hjerneforskning har gjort store framskritt med å kartlegge hva som skjer når vi skal etablere nye vaner, hvorfor vi er så påvirkelige og hvorfor det er så vanskelig å endre dårlige vaner. Dette er spørsmål som kirken til alle tider har vært opptatt av.

Med eksempler fra hverdagen og populærkulturen kombinerer Stian Kilde Aarebrot i boka Kunsten å forme livet – plastisk teologi moderne hjerneforskning med gammel klostervisdom, for å vise hvordan vi formes av tiden vi lever i, og hva som må til for at du kan forme livet ditt. Du kan forandre verden gjennom gode vaner og menneskene rundt deg.

I Aarebrots nyeste bok Gjøre. Høre. Plastisk bibelbruk appliserer han alt dette på bibelbruk. Stikkord er samlesning, og nærhet til hverdagen. Det handler om å leve med tekstene for å la seg forme – en bibelbruk som binder sammen tanke og kropp, individ og fellesskap, kontemplasjon og aksjon. I et informasjonsoverflommende, flyktig og rotløst samfunn er kan kroppens vei til Gud være kirkens vei fremover.

Med utgangspunkt i begge bøkene vil prest Stian Kilde Aarebrot undervise om temaet.

Stian Kilde Aarebrot er prest, forfatter og fagansvarlig for trospraksis i Areopagos. I 2009 startet han opp Etter Kristus, som jobber med å oversette Jesu livsvisdom til i dag – gjennom praksis, eksperimentering, prøving og feiling formes vi i Kristi bilde. Etter Kristus er i dag et arbeid i Areopagos. Aarebrot viderefører arven etter Edin Løvås og formidler engasjerende om disippellivet og hvordan det kan se ut i vår tid.


Pris: kr. 4900-3250 (torsdag til søndag) 

Se her for mer informasjon og påmelding. 

Retreaten er i samarbeid med Tomasgården. 

 

 

Temaretreat: Kunsten å forme livet"Kunsten å forme livet" er en bok av Stian Kilde Aarbrot om hvordan å etablere nye vaner. Med eksempler fra hverdagen og populærkulturen kombinerer Stian moderne hjerneforskning med gammel klostervisdom, for å vise hvordan vi formes av tiden vi lever i, og hva som må til for at du kan forme livet ditt. Foto:Verbum forlag
Powered by Cornerstone