Bli med>Bli frivillig
Bli frivillig

Bli frivillig

Vil du hjelpe til? Areopagos trenger stadig nye frivillige til arrangementer og aktiviteter.

Interesse for å bli frivillig i Areopagos øker jevnt, og vi er så takknemlige for alle som bidrar. Vi trenger stadig folk til nye oppgaver. Er du interessert i en bestemt oppgave, eller ønsker du å hjelpe til der det trengs? Ta kontakt! 

Vi trenger alt fra brannvakter til liturger 

Areopagos er avhengig av frivillige for å drive arbeidet, og du får bli del av et fellesskap der du kan lære noe nytt eller utvikle evner du allerede har. 

Her er noen eksempler på frivillige oppgaver i Areopagos: 

  • Rigge stand eller lokaler  
  • Betjene stand, innsjekk eller boksalg på ulike arrangement og alternativmesser
  • Være vertskap eller brannvakt
  • Styre digitale presentasjoner 
  • Lage kaffe 
  • Tilby personlig samtale og forbønn 
  • Ha lederoppgaver i Etter Kristus 
  • Være liturg-vikar ved kirkearrangementer 
  • Pakke post 

Opplæring og økonomi 

Vi gir nødvendig opplæring, men noen oppgaver krever en viss kompetanse fra før. Hvis du skal stå på stand eller tilby personlige samtaler på alternativmesser, må du kunne lytte godt til mennesker. Noen oppgaver forutsetter at du kjenner Areopagos sitt konkrete arbeid godt, andre krever ikke annet enn villige hender. 

Å være frivillig er ulønnet, men ved behov kan du søke om kompensasjon for utgifter tilknyttet oppgaven. Frivillige på Areopagos-arrangementer betaler ikke inngangsbillett. 

For mer informasjon om å bli frivillig, kontakt oss på epost areopagos@areopagos.no

Andre måter å bidra på, er å starte en lokal Areopagos-gruppe eller engasjere menigheten din for Areopagos sitt arbeid. 

Powered by Cornerstone