Home of Grace

Home of Grace

I den kinesiske storbyen Nanjing blir unge og voksne med funksjonshemning selvstendige og trygge gjennom vårt dagsenter.

Home of Grace er et dagsenter drevet av Areopagos sin partner Nanjing KFUK, hvor elevene blir behandlet som likeverdige, voksne mennesker. Senteret bruker en metode med individuelle treningsplaner.

Metoden handler om å forstå hver enkelt elev sine særlige utfordringer og potensial, og sette konkrete mål for elevens utvikling.

MESTRE HVERDAGEN. Denne metoden er spesielt viktig fordi det i Kina er vanlig innenfor omsorgsarbeid å sette alle med psykisk eller fysisk funksjonshemming i samme kategori og gi dem like tilbud.

Forståelsen for ulike typer funksjonsnedsettelse og individuelle forskjeller er ofte mangelfull. På Home of Grace får elevene lære å mestre hverdagen. Det er avgjørende for elevenes trivsel at lærerne har en anerkjennende innstilling til elevene. Her går fagkunnskap, menneskeverd og respekt hånd i hånd.

Se denne filmen som viser verdien av Home of Grace, ikke bare for den enkelte eleven, men for familier og storsamfunnet.

Filmen er laget av Harald Wischman, medlem i Areopagos sitt landsutvalg i Norge.

FAKTA

  • Dagsenteret drives av Nanjing YWCA – den lokale partneren til Areopagos. 
  • Målet er å forbedre livene til unge og voksne med psykisk utviklingshemning i den kinesiske millionbyen Nanjing i Kina. 
  • Senteret var fra 2012-2019 en del av et Norad-støttet prosjekt. Fra januar 2020 fortsetter Areopagos å støtte senteret med innsamlede gaver.

Gi en gave.

 

Powered by Cornerstone