Bli med>Bli samarbeidsmenighet
Bli samarbeidsmenighet

Bli samarbeidsmenighet

Ved en misjonsavtale bidrar Areopagos med inspirasjon, og menighetene støtter vårt arbeid.

En misjonsavtale med Areopagos betyr at menigheten får tilgang til informasjon, nettverk og ressurser som gir relevant innsikt og hjelp til menighetsutvikling. I avtalen forplikter også menigheten seg til å støtte Areopagos.  

Våre viktigste områder er: dialogarbeid, kristen trospraksis og fordypning. Vi arbeider også med kirke og samfunn i Kina og Hongkong.  

Ved en misjonsavtale kan Areopagos

 • formidle kunnskap om det kulturelle og religiøse møtet mellom Øst og Vest 
 • sette menigheten i kontakt med det kristne pilegrimssenteret Tao Fong Shan i Hongkong, kultursenteret TCG Nordica i Kunming og kinesisk kirke- og menighetsliv ellers
 • hjelpe til å utvikle retreat og åndelig veiledning, meditasjonsgrupper og estetiske praksiser i menigheten 
 • inspirere til religionsdialog lokalt
 • utruste menigheten til å forstå og kommunisere med dagens åndelighet i trosopplæring og pastoralt arbeid 
 • løfte bevisstheten og refleksjonen om det å være en misjonerende kirke i dag 

AVTALENS FORM 
Vi inngår en skriftlig avtale med menighetsrådet. Avtalen er vanligvis sentrert rundt et forbønns- og innsamlingsprosjekt i enten Kina, Hongkong eller Norge. I Norge kan menigheten velge prosjekter som er av nytte for eget arbeid, for eksempel kirkens møte med nyåndeligheten. 

En misjonsavtale med Areopagos kan supplere misjonsavtaler med andre organisasjoner. 

GJENSIDIGE FORVENTNINGER OG FORPLIKTELSER: 
Areopagos prioriterer samarbeidsmenigheter i bruken av våre ressurser. Det innebærer at vi vil besøke menigheten og bidra ved gudstjenester, kurs og foredrag. Vi vil tilby veiledning for menighetsarbeid som ligger innenfor våre erfaringsområder. Menigheten får magasinet TØRST til informasjon. Flere eksemplarer kan bestilles som et arbeidsredskap i møte med søkende mennesker. Vi vil også informere om prosjektet og invitere til aktuelle arrangementer gjennom nyhetsbrev og på annen måte. 

Menigheten forplikter seg til å støtte Areopagos’ arbeid gjennom forbønn, informasjon, innsamling og utfordring til personlig givertjeneste. Alle midler går uavkortet til avtalt arbeid eller prosjekt. Menigheten oppfordres til å bruke prosjektet og Areopagos’ ressurser som et utgangspunkt for én eller flere aktiviteter i menigheten. Avtalen kan justeres etter menighetens behov og ressursnivå. 

NOEN AKTUELLE PROSJEKTER: 

 • Tao Fong Shan Christian Centre i Hongkong – har retreater, kurs i åndelig veiledning med mer 
 • Institutt for sino-kristne studier i Hongkong – formidler kristen tro og verdier til 20-30 kinesiske universiteter 
 • TCG Nordica – et kunst- og kultursenter i Kunming i Kina som stimulerer til refleksjon rundt menneskets verdi
 • Home of Grace – pionertiltak for unge med funksjonshemming i Nanjing, Kina 
 • Areopagos nyåndelighet – formidler kristen tro til åndelige søkere 
 • Areopagos religionsdialog – driver dialog gjennom samarbeid med kirkelige dialogsentre flere steder i Norge 
 • Etter Kristus – et nettverk for kristen trospraksis som vil gjøre Jesu liv og lære til konkret handling.

Ta kontakt med Hanne Line Mathisen for mer informasjon: hlm@areopagos.no

Areopagos er medlem av Samarbeid menighet og misjon (SMM) som er et samarbeidsorgan mellom den norske kirke og sju misjonsorganisasjoner

Powered by Cornerstone