TROSPRAKSIS

TROSPRAKSIS

Det finnes flere måter å praktisere troen sin på enn mange er klar over. Areopagos hjelper folk i jakten på kirkens skjulte skatter.

Måten vi praktiserer vår tro på er i endring. Slik har det alltid vært. Kontinuitet betyr fornyelse. Og at vi vender tilbake til glemte kilder.

Areopagos er i front med arbeidet med å fornye og forankre dagens trospraksis i kristen tradisjon. Flere steder i landet samles mindre fellesskap til praksisgrupper knyttet til Areopagos.

Powered by Cornerstone