TROSPRAKSIS

TROSPRAKSIS

Måter vi praktiserer tro på er alltid i endring, og bør preges av både forankring og fornyelse.

Det finnes knapt grenser for hva slags praksiser som kan springe ut fra ens livvsyn. 

Trospraksis i kristen tradisjon handler dypest sett om å finne, grave etter og drikke fra Skaperens og skapelsens livgivende kilder – å gro dype røtter, slik at våre grener kan strekke seg stadig lenger ut. 

Måter vi praktiserer tro på er alltid i endring, og bør preges av både forankring og fornyelse – Eldgamle praksiser som kontemplasjon, tidebønn, retrett og mye annet, i kombinasjon med det å oversette fortellingene om Jesus til her-og-nå-eksperimenter. 

Flere steder i landet samles mindre fellesskap til praksisgrupper knyttet til Areopagos.

Powered by Cornerstone