Bli med>Bli med i praksisgruppe
Bli med i en Areopagos-gruppe

Bli med i en Areopagos-gruppe

Vil du prøve ut en trospraksis sammen med andre? Finn en Areopagos-gruppe nær deg, eller få hjelp til å starte en ny.

Areopagos ønsker å støtte opp om lokalt initiativ til trospraksis, og vi er opptatt av fellesskap. Samvær gir mulighet for å dele viten og erfaringer, og rom for å lytte og få ny inspirasjon fra andre. Her er en liste over eksisterende lokale grupper i Areopagos, og i kalenderen  kan interesserte finne informasjon om kommende møter. 

Deler interesse

Praksisgrupper er ikke ment som erstatning for en menighet, men som et tillegg – et sted der det er mulig å leve ut en interesse.  Det kan for eksempel være meditasjon, tidebønner, religionsdialog, undervisning eller hverdagsretreater. En gruppe kan bestå av 3-20 personer, og møtes så ofte som deltakerne bestemmer seg for.

Bli kjent med gruppen som samles til sentrerende bønn i Lambertseter kirke eller les om denne turgruppen i Nordberg menighet der leder Angela Timmann-Mjaaland sier: «Jeg hadde oppdaget at flere av oss som går i Nordberg menighet er medlemmer i Areopagos, og jeg tenkte at det kunne være fint å samles om noe. Mange likte idéen om bevegelse og frisk luft. Og så er dette noe det er lett å invitere med venner og naboer til.» 

 

Powered by Cornerstone