Forsiden>Kalender>Jesusdojo om merksemd

Jesusdojo om merksemd

Kva gjev eg mi merksemd til? Kor mykje av mi merksemd stel eigenleg teknologiske duppedingsar? Korleis kan eg lage rom for kvile og stillheit i ein travel kvardag?

I jesusdojoen skal vi utforske disse temaa saman, med utgangspunktet i bibelens tekstar. Opplegget passar for alle aldersgrupper, og uavhening av kor mykje eller lite bibelkunnskap ein har frå før.

Me vil ha 6 samlingar, kor kvar samling har eit tema me fokuserer på. Me vil gruppevis fordjupe oss i teksten, og mellom samlingane vil me gjennomføre eit eller fleire “eksperiment” eller øvelser kor me praksiserer det me har lært.

Samlingane blir på måndager kl. 19—21 på Kyrkjestugu, og me startar 30. januar. Det er mogleg å melde seg på og trekkje seg etter fyrste samling, men dersom ein ønsker å være med videre forplikter ein seg til å vere med på alle samlingene.

Denne jesusdojoen arrangerast i samarbeid med Kyrkja i Hemsedal og Etter Kristus, og ledast av Kerstin Glindemann og Thea Kristin Reilstad

Send mail til thea@ungkirke.no dersom du er interessert i å delta eller har spørsmål.

Se Facebook-arrangement her.

Powered by Cornerstone