Forsiden>Artikler>Nøkkeltall

Nøkkeltall

Oversikten viser tall oppdatert i januar 2023

Medlemmer: 978

Ansatte i Norge og Danmark: 29 

Samarbeidsmenigheter: 10

Gavekonto: 9053 05 22325

 

Publisert 04.03.2020
Powered by Cornerstone