Forsiden>Artikler>Hvorfor «Testing pågår»?
Hvorfor «Testing pågår»?

Hvorfor «Testing pågår»?

Når vi eksperimenterer, prøver og feiler, lærer vi både oss selv, fellesskapet og Gud å kjenne.

Vi har valgt å gi årets trospraksisbiennale tittelen «Testing pågår». Det gjør vi for å oppmuntre til en leken og utprøvende tilnærming til ulike former for kristen trospraksis. Lek og alvor er ingen motsetning. Tvert imot. I Etter Kristus, som er et arbeid i Areopagos, har vi siden oppstarten i 2009 ofte snakket om praksiser som eksperimenter. Det handler om å understreke prøve og feile-aspektet ved praksisene. Kanskje handler det om å teste ut ting du aldri har gjort før. Eller det kan handle om at du plukker opp igjen noe du har holdt på med tidligere, men som av ulike grunner har ligget ubrukt en stund i trospraksisenes verktøykasse. Når det kommer både de rasjonelle, emosjonelle og praktiske sidene av det å tro, skal det være lov å fomle seg fram og kanskje ikke engang få det helt til. La oss skape trospraksis-laboratorier! For når vi eksperimenterer, prøver og feiler, lærer vi både oss selv, fellesskapet og Gud å kjenne.

Grensevandring
Areopagos oppmuntrer til grensevandring, enten det handler om møter med mennesker av en annen tro eller overbevisning, eller det dreier seg om å gå på oppdagelsesferd i eget indre landskap. I trospraksisenes univers kan dette både handle om å utforske nye trospraksiser, eller å gå enda dypere i en praksis en har blidt værende ved i årevis. Og kanskje kan det også handle om å bruke trospraksisene i en mer dialogisk sammenheng, der folk fra ulike livssyn smaker på eller observerer hverandres praksiser. Over tid vil erfaringene fra slike vandringer utvide hjertene våre, blikket vårt og troen vår.

Kom og se!
Trospraksisenes vei til tro har lenge vært underkommunisert og -praktisert. Jeg har lenge ivret for visjonen om en «Kom og se»-kirke: Kristne mennesker og fellesskap som svarer inviterende, akkurat slik Jesus selv så ofte gjorde, når folk begynner å spørre om kristen tro eller begynner å lufte sine eksistensielle spørsmål – Bli med meg, gå med meg, heng med, så kan du heller gjøre deg opp meningene dine underveis, når du har fått sett og hørt, smakt og kjent på hva alt dette dreier seg om. Og for all del, test gjerne ut noen av praksisene selv, også før alle sider av dette med kristen tro er på plass! Testing pågår!

Stian Kilde Aarebrot
Ansvarlig for trospraksis i Areopagos, og konferansier på Trospraksisbiennalen. 

 

Kjøp billetter her! 

Publisert 08.05.2023
Powered by Cornerstone